Vzdělání ve světě

Vzdělání

Vzdělání je asi nejdůležitější v našem životě. Bez něj se jen asi těžko někam posuneme. Samozřejmě někteří mohou nesouhlasit. A jen podotknou, že škola jako instituce je nenaučila nic. Ale škola života je připravila na skutečné dny běžné reality. Ale, že v mnoha případech za to právě může nedostatečné vzdělání? A že ti kteří mohou se na to raději vykašlou a nebo se vzdají předčasně. Ale co lidé, kteří by chtěli, ale nemůžou? Nebyla jim nikdy poskytnuta taková šance? Musí chodit do práce už jako děti. A že neumí číst ani psát nikoho v jejich společnosti nezajímá.

kniha

A jelikož mezi nimi chybí vzdělání lidé nemá je kdo učit. A vítejte v začarovaném kruhu. Potřebují peníze a tak pracují za minimální mzdy. Mluvím tady především o rozvojových zemích. Někdy nepřesáhne jejich mzda víc než jeden dolar denně. A já věřím, že si zaslouží víc. Víc než být obyčejní otroci v moderním světě. Dát jim možnost vzdělání. Poskytnout jim kvalifikované učitele. A ukázat jim osoby, které i přes nepříznivou dobu v jejich zemi dokázali úžasné věci. Poskytnout jim pohled, že nemusí dělat za jeden dolar denně. Že vše záleží na nich a motivovat je k činům. A dát jim novou šanci. Vždyť hojnost je tu pro nás všechny. Třeba u nás v České republice se rozběhl nový projekt Třídy světa vzdělání. A už mají i školy po celé naší zemi. Na těchto školách se děti učí již od první třídy anglický jazyk. No v dnešní době je velice důležité umět anglicky.

vzdělání

Také se učí v matematice, logickém myšlení. A už v prvních třídách se seznamují s informačními technologiemi. Při výuce je pro ně také důležitý rozvoj celé osobnosti dítěte. A budování pozitivních vztahů nejen s učiteli, ale také se svými spolužáky. Nechtějí mít z žáků poslušné ovečky. Jedním z atributů je ponechat žákovi jeho individualitu. Učí se také programovat a používat technologie efektivním a bezpečným způsobem. Snaží se aby žák měl i pozitivní vztah sám k sobě. A taky uměl samostatně logicky přemýšlet. Takže tato inovativní výuka je super. Je vidět, že i u nás se postupuje malinkými kroky vpřed. A to je skvělé. Kéž by každá škola učila žáky individualitě a originalitě. Kéž by vize a sny byly podporovány. Aby se už nestávalo, že pokud něčím vynikáš máš problém. A zadupeme tě zpět na úroveň průměru.