Dovolená pro děti


Blíží se velké letní prázdniny a Vy si nemůžete v práci vzít volno, abyste byli se svými dÄ›tmi? PoÅ¡lete je na tábor. Letní tábory jsou naprosto jedineÄnou zkouÅ¡kou pro dÄ›ti. V dneÅ¡ní dobÄ› si mnoho lidí, pÅ™edevším dÄ›tí, myslí, že tábor je nÄ›co zastaralého, ale opak je pravdou. Náš tábor Vám nabízí jedineÄné využití volného Äasu pro dÄ›ti. V naÅ¡em popisu tábora najdete plno zajímavých informací. Uvidíte, že nejen dÄ›tem se k nám bude chtít, ale i Vy si budete přát, abyste se mohli stát dítÄ›tem. VaÅ¡e dÄ›ti si nás zamilují. Práci s dÄ›tmi bereme naprosto vážnÄ›. V naÅ¡em týmu jsou zaÅ¡kolení odborníci a specializovaní zdravotníci, takže se o své ratolesti nemusíte obávat. Bude o nÄ› skvÄ›le postaráno. Zajímá Vás, jak dÄ›ti využijí Äas na naÅ¡em táboÅ™e? OdpovÄ›Ä je jednoduchá, dÄ›ti Äas strávený na táboÅ™e využijí nejen k různým hrám, ale také vedeme dÄ›ti k jejich vzdÄ›lávání. To znamená, že každý den se dÄ›ti nÄ›co nového nauÄí, Äi se nÄ›Äemu novému pÅ™iuÄí. Je známo, že dÄ›ti nemají rádi uÄení, ale pokud je to uÄení hrou, tak je to velmi baví. UÄení hrou už prosazoval Jan Amos Komenský a mnoho vychovatelů a uÄitelů na ni zapomíná, ale my ne! To je jeden z důvodů, proÄ poslat své dítÄ› s námi.