Sport jako stimul

Pohyb je dnes všestranně podporován. Často tedy můžeme vidět nejrůznější státní programy, které právě sporty různě podporují. Z všeobecně uznávaných sportů jsou nejoblíbenější právě ty aerobní. To jsou takové sporty, které jsou brány jako vytrvalostního rázu. Patří sem běh, cyklistika, plavání či turistika. Všechny tyto sporty rozvíjejí naši kondici, budují naše sebevědomí a pokud se rozhodneme dát se na profesionální dráhu může nám dodat také různé ocenění a případně také slávu.
ochrana životního prostředí
Z těchto sportů se největší oblibě těší právě cyklistika. Ta je využívána nejen ke sportovnímu vyžití, ale také k tomu abychom se mohli všemožně přepravovat. To pomáhá zejména ve městech, kde je velký problém právě s dopravou. Každý jedinec dnes vlastní auto, a proto jsou tako ve špičce, ale také mimo ni silnice zoufale přecpané.
Tomu může právě cyklistika značně odlehčit. Díky vybudovaným cyklostezkám se tak můžeme přepravovat do práce a zároveň provádět nějakou tu sportovní aktivitu. Tudíž nemusíme už řešit, zda se nám po práci chce vyvíjet nějakou aktivitu nebo nikoliv, jelikož už máme pro daný den splněno. Tento trend se však uchytil spíše ve Skandinávii.
Právě zde jsou velice pokrokoví, budují síť cyklostezek, která je rozšířenější a využívanější právě než auta. To je snad snem všech ekologů po celém světě. Auta také způsobují smogovou situaci, která tvoří nedýchatelné ovzduší, které způsobuje následné zdravotní problémy.
Velkým bonusem je také móda dnešních dní a to bikesharing. V Česku se můžeme setkat s neznámější společností a to Rekola. U nich najdeme právě pověstná růžová kola. To jsou repasované staré kousky, které jsou poskytnuty znovu k užívaní.
cyklostezka u lesa
Jedná se o vcelku výhodnou službu, jelikož za patnáct minut jízdy zaplatíme pouze čtyři koruny. To je malá daň za vypůjčení kola. Můžeme si s ním užít spoustu zábavy, dostat se na nejrůznější místa nebo se urychleně transportovat ke svému cíli.