Hlídejte si preventivní prohlídky!

Zdraví

V České republice je upravena preventivní péče vyhláškou č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách. Prevence znamená velký přínos pro klienta – občana – pacienta z toho hlediska, že lze včas odhalit případné problémy a nemoci, které je nutné řešit co nejdříve, přestože se člověk cítí zdravý. Pro stát pak preventivní péče znamená investici do zdraví svých občanů a úspory za následnou složitou a dlouhodobou léčbu, a proto jsou preventivní prohlídky hrazeny zdravotní pojišťovnou.
masáž krku
Na co tedy máte obecně nárok? Jsou to následující typy prohlídek:
· Všeobecná preventivní prohlídka u vašeho praktického lékaře, a to jednou za dva roky.
· Ženy od patnácti let mají nárok na gynekologickou prohlídku jednou ročně.
· Stomatologická prohlídka dvakrát ročně.
Součástí preventivních prohlídek jsou i tzv. screeningové programy, jejichž cílem je odhalit případná onkologická onemocnění.:
· Ženy od 45 let mají jednou za dva roky nárok na screening nádorů prsu prostřednictvím mamografu.
· Dospělí mají nárok na test na okultní krvácení do stolice, a to jednou ročně pro skupinu ve věku 50 – 55, a od 55 let jednou za dva roky. Případně lze podstoupit jednou za deset let kolposkopii. Cílem je screening nádorů tlustého střeva a konečníku.
· Ženy od 15 let mohou jednou ročně podstoupit cytologické vyšetření stěru z děložního čípku jako screening nádorů děložního hrdla.
Vyhláška obsahuje konkrétní harmonogram preventivní péče, který je například pro děti poměrně obsáhlý. Součástí je i očkovací kalendář. Děti zejména v prvních měsících života absolvují spoustu preventivních prohlídek. První prohlídka novorozence čeká již zhruba do dvou dnů po návratu z porodnice. Další prohlídky jsou ve 14 dnech, 6 týdnech, 3 měsících, 4 – 5 měsících, 6, 8, 10 a ve 12 měsících. Následuje prohlídka v 18 měsících a následně až tříletá a poté v intervalech po dvou letech až do 17 let. Lékař vše dokumentuje ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte.
práce zubaře
Součástí dětských preventivních prohlídek jsou zubní, které se dělají stejně jako u dospělých dvakrát ročně, a preventivní prohlídka u gynekologa pro dívky od 15 let.
Ve vyhlášce zde nalézt všechny konkrétní prohlídky z hlediska věku daného člověka a jejich frekvenci. Podívejte se, na co máte nárok a prevenci určitě nepodceňujte! Zdravotní pojišťovna všechny preventivní prohlídky hradí.